JAKA JEST TWOJA MORALNOŚĆ?

weź udział w badaniu psychologicznym
i otrzymaj odpowiedź

Weź udział w badaniu

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE

Niniejszy projekt pt. „Moralna spójność: związek między zachowaniami ludzi a ich moralnymi poglądami i emocjami – badania pilotażowe” jest realizowany w ramach konkursu naukowego MINIATURA 1 (Narodowe Centrum Nauki), którego kierownikiem jest dr Paruzel-Czachura.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kilka słów O AUTORCE

Dr Paruzel-Czachura jest psychologiem i absolwentką filozofii. Specjalizuje się w psychologii moralności oraz psychoterapii w nurcie Gestalt. Jest autorką ponad czterdziestu publikacji naukowych. Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz realizuje badania naukowe.

CZYTAJ WIĘCEJ

OBEJRZYJ FILM IDEA PROJEKTU

Przejdź

MOI WSPÓŁPRACOWNICY

CZYTAJ WIĘCEJ

KILKA SŁÓW O CENTRUM

CZYTAJ WIĘCEJ

Weź udział w badaniu

Weź udział w badaniu

Inne badania

Nazwa badania:

OCENA MORALNEJ NIESPÓJNOŚCI

OPIS

W projekcie sprawdzamy w serii badań jak informacja o emocjach innych osób oraz ich poglądach wpływa na ocenę stopnia ich […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

OCENA MORALNOŚCI WŚRÓD WIĘŹNIÓW

OPIS

Projekt jest kontynuacją badań w ramach autorskiej koncepcji dotyczącej paradoksów moralnych, jakie dotykają osób skazanych za przemoc partnerską. Zespół: Maria […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

EFEKT JĘZYKA OBCEGO

OPIS

W projekcie pytamy o to jak język obcy wpływa na nasze decyzje moralne. Analizujemy dane oceniane w języku polskim, angielskim, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

PERCEPCJA WŁASNEJ MORALNOŚCI

OPIS

W projekcie analizujemy różne grupy badanych (m.in. policjantów, osób pobierających nielegalnie pliki z Internetu oraz osób korzystających z pornografii), które […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

OCENA MORALNOŚCI W SZKOLE

OPIS

W projekcie analizujemy ocenę stopnia moralności innych ludzi w środowisku szkolnym, w zależności od informacji podanych o drugiej osobie. Badamy […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ NAUKOWCÓW

OPIS

W projekcie analizujemy subiektywne poczucie presji punktowania wśród pracowników naukowych oraz związek odczuwanej presji z nieetycznymi zachowaniami w nauce. Zespół: […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

RELIGIJNOŚĆ A MORALNY OBRAZ SIEBIE I INNYCH

OPIS

W ramach dwóch badań weryfikujemy hipotezy o związku z religijności z poglądami moralnymi. Zespół: Mariola Paruzel-Czachura, Sabina Karczewska, Dorota Kupka.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

ASSESSMENT OF MORAL INCOHERENCE

OPIS

In the project, we investigate in a series of studies how information about the emotions of other people and their […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

ASSESSMENT OF MORALITY AMONG PRISONERS

OPIS

The project is a continuation of research as part of original concept concerning moral paradoxes that affect people convicted for […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

FOREIGN LANGUAGE EFFECT

OPIS

In the project we investigate how foreign languages influence our moral decisions. We analyze data evaluated in: Polish, English, French, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

PERCEPTION OF OWN MORALITY

OPIS

In the project we analyze various groups of participants (i.a. police officers, people who download illegal content from the Internet […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

ASSESSMENT OF MORALITY AT SCHOOL

OPIS

In the project we analyze the assessment of the degree of morality of other people in school environment, depending on […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY OF SCIENTISTS

OPIS

In the project we analyze the subjective feeling of pressure of being assessed felt by researchers and the relation of […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

RELIGIOUSNESS AND MORAL VIEW OF SELF AND OTHERS

OPIS

As a part of two studies, we verify the hypotheses concerning the relation of religiousness and moral views. Team: Mariola […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Moral Psychology Center

kontakt@mojamoralnosc.pl

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki