Autorka

Moją zawodową pasją jest psychologia moralności. Jako absolwentka psychologii i filozofii odnajduję
w psychologii moralności łącznik między tymi dwoma naukami. Interesuję się przede wszystkim tym, jak postrzegamy moralność innych ludzi oraz samych siebie.

przebieg wykształcenia

2009-2012

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych
Stacjonarne studia doktoranckie

UZYSKANY TYTUŁ:
doktor nauk humanistycznych, ocena wyróżniająca.

2005-2010

Uniwersytet Śląski
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Stacjonarne studia magisterskie z psychologii

UZYSKANY TYTUŁ:
magister psychologii, ocena celująca

2004-2009

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych
Stacjonarne studia magisterskie z filozofii

UZYSKANY TYTUŁ:
magister filozofii, ocena celująca

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2018 –

Kierownik grantu naukowego „Moralna spójność: związek między zachowaniami ludzi a ich moralnymi poglądami i emocjami - badania pilotażowe” w ramach konkursu MINIATURA 1 NCN

2018-2022

Wykonawca w grancie naukowym „Znaczenie różnic indywidualnych w wyjaśnianiu procesów poznawczych leżących u podstaw efektu języka obcego w sądach i decyzjach”, kierowanym przez dr Michała Białka (Akademia Leona Koźmińskiego) finansowanym w konkursie SONATA 13 NCN

2017-2020

Członek zespołu naukowego w grancie naukowym „Moral psychology and partner violence – Fase 2” kierowanym przez prof. Marię L. Vecina (Complutense University of Madrid) finansowanym przez Ministerio de Economia y Competitividad (Hiszpania)

2016-2018

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

2013-obecnie

Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Ogólnej

2012-obecnie

Członek zespołu naukowo-dydaktycznego kierowanego przez prof. Philipa Zimbardo (Stanford University) w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagination Project) http://hip.org.pl/

2010-2013

Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta w Zakładzie Psychologii Ogólnej

najważniejsze staże i wizyty zagraniczne

2019

USA

University of Pennsylvania

2018, 2017

Włochy

University of Verona

2017

Czechy

National Institute of Mental Health

2015

Hiszpania

Complutense University of Madrid

2012

Hiszpania

Universitat Autonoma de Barcelona

2012

Czechy

Charles University in Prague

2012

Grecja

University of Athens

2011

Turcja

Bahcesehir University

2011

Portugalia

University of Madeira

NAJWAŻNIEJSZE KONFERENCJE NAUKOWE

Uczestniczyłam w ponad 80 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, w tym wielu międzynarodowych.

21-23.09. 2018

Lublin XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

"Ocena moralności innych ludzi: ich poglądy liczą się bardziej niż emocje" (współautor: dr Michał Białek)

17-18.05.2018

Łódź VIII Konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego

"Myślenie w języku obcym obniża dostępność norm moralnych" (współautor: dr Michał Białek)

21-24.09.2017

Gdańsk 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

"Wpływ odczuwanych emocji i głoszonych poglądów drugiej osoby na ocenę stopnia jej moralności" oraz „>>Uderzyłem ją, ale ją kocham<< – Źródła przemocy ze strony bliskiego partnera z perspektywy psychologii moralności"

11-14.07.2017

Amsterdam, Holandia 15th European Congress of Psychology

na zaproszenie w sympozjum naukowym wykład pt. “Judgements about moral integrity and moral schizophrenia” oraz przedstawienie wyników na dwóch posterach, w tym we współautorstwie z prof. Philipem Zimbardo pt. „Heroic Imagination Project: Enhancing Children Morality. An Empiric Study”

7-10.07.2015

Milan, Włochy 14th European Congress of Psychology

“Plane crash of Malaysian Boeing 777 – assessment of offender’s morality” (współautorstwo: M. Brol, M. Preiss, T. Příhodová, M. L. Vecina, F.Cheng), “Sacredness of the five moral foundations in men in court-mandated psychological treatment for abusing their partners” (współautorstwo: M. L. Vecina, D. Marzana)

8-10.01.2015

Oxford, Wielka Brytania Third Annual Conference Varieties of Virtue Ethics in Philosophy, Social Science and Theology

“The ‘inner world’ is important – conclusions from empirical studies on judgment of other people’s morality”

9-12.07.2014

Paryż, Francja International Congress of Applied Psychology

“The type of information and the assessment of morality”

8-15.03.2014

Tübingen, Niemcy Interdyscyplinarne sympozjum naukowe “Can psychology replace ethics?”

“Moral judgments about the morality of people demonstrating a high or low degree of moral integrity”

9-12.07.2013

Stockholm, Szwecja 13th European Congress of Psychology

"Scoring Pressure and Breach of Ethical Standards Among Employees of the University"

MARIOLA PARUZEL-CZACHURA

E-mail:

mariola.paruzel-czachura@us.edu.pl

Poczytaj o moich publikacjach na:

Research Gate Silesian academia Google scholar Instytut Psychologii UŚ

NAJWAŻNIEJSZE WYRÓŻNIENIA

 • 2018/2019 – Laureatka programu "Mobilność Kadry" Rektora Uniwersytetu Śląskiego
 • 2017 – Nagroda zespołowa III stopnia Rektora UŚ za działalność naukową
 • 2015 i 2014 – Wyróżnienie w konkursie „Laur Studencki” Uniwersytetu Śląskiego w kategorii „Przyjaciel Studenta” nagroda przyznawana przez studentów dla najlepszych wykładowców
 • 2014 – „Absolwent z Pasją” Uniwersytet Śląski
 • 2013 – Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UŚ za działalność naukową
 • 2011/2012 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia w nauce
 • 2011 – Stypendium Konferencyjne, Fundacja Nauki Polskiej
 • 2010 – Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla absolwentów
 • 2009/2010 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce
 • 2009 – Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla aktywnych studentów
 • 2008/2009 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki