Inne badania

Nazwa Badania

OCENA MORALNEJ NIESPÓJNOŚCI


Opis Badania

W projekcie sprawdzamy w serii badań jak informacja o emocjach innych osób oraz ich poglądach wpływa na ocenę stopnia ich moralności w przypadku dokonania zachowań społecznie uznanych za niepożądane jak m.in. kradzież, zdrada partnera, pobicie, morderstwo.

Zespół: Mariola Paruzel-Czachura, Michał Białek, Małgorzata Dobrowolska, Paulina Stępień.
Artykuły opublikowane: Paruzel-Czachura, Dobrowolska, 2018a; Paruzel-Czachura, Dobrowolska, 2018b; Paruzel-Czachura, 2016.

Cel Badania

Analiza wpływu informacji o emocjach i poglądach innych osób na postrzeganie ich moralności. Czy poglądy bardziej się liczą niż emocje? Jakie informacje o drugiej osobie która zachowała się nieetycznie (nawet zabiła przypadkową grupę osób) mogą podwyższać/obniżać ocenę stopnia jej moralności?

Pozostałe badania:

Nazwa badania:

OCENA MORALNOŚCI WŚRÓD WIĘŹNIÓW

OPIS

Projekt jest kontynuacją badań w ramach autorskiej koncepcji dotyczącej paradoksów moralnych, jakie dotykają osób skazanych za przemoc partnerską. Zespół: Maria […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

EFEKT JĘZYKA OBCEGO

OPIS

W projekcie pytamy o to jak język obcy wpływa na nasze decyzje moralne. Analizujemy dane oceniane w języku polskim, angielskim, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

PERCEPCJA WŁASNEJ MORALNOŚCI

OPIS

W projekcie analizujemy różne grupy badanych (m.in. policjantów, osób pobierających nielegalnie pliki z Internetu oraz osób korzystających z pornografii), które […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

OCENA MORALNOŚCI W SZKOLE

OPIS

W projekcie analizujemy ocenę stopnia moralności innych ludzi w środowisku szkolnym, w zależności od informacji podanych o drugiej osobie. Badamy […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ NAUKOWCÓW

OPIS

W projekcie analizujemy subiektywne poczucie presji punktowania wśród pracowników naukowych oraz związek odczuwanej presji z nieetycznymi zachowaniami w nauce. Zespół: […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

RELIGIJNOŚĆ A MORALNY OBRAZ SIEBIE I INNYCH

OPIS

W ramach dwóch badań weryfikujemy hipotezy o związku z religijności z poglądami moralnymi. Zespół: Mariola Paruzel-Czachura, Sabina Karczewska, Dorota Kupka.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

ASSESSMENT OF MORAL INCOHERENCE

OPIS

In the project, we investigate in a series of studies how information about the emotions of other people and their […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

ASSESSMENT OF MORALITY AMONG PRISONERS

OPIS

The project is a continuation of research as part of original concept concerning moral paradoxes that affect people convicted for […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

FOREIGN LANGUAGE EFFECT

OPIS

In the project we investigate how foreign languages influence our moral decisions. We analyze data evaluated in: Polish, English, French, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

PERCEPTION OF OWN MORALITY

OPIS

In the project we analyze various groups of participants (i.a. police officers, people who download illegal content from the Internet […]

CZYTAJ WIĘCEJProjekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki