O projekcie

KRÓTKI OPIS BADAŃ

W projekcie przyglądamy się temu, jak ludzie postrzegają swoją własną moralność. Prowadzimy badanie drogą internetową, aby zapewnić pełną anonimowość i poufność danych. Badanie jest dobrowolne, zapraszamy do niego każdą osobę, która ukończyła 18 rok życia.

Co robimy? Pytamy anonimowe osoby o ich zachowania natury etycznej, a także o ich poglądy i emocje moralne. Interesują nas zwłaszcza nieetyczne zachowania badanych (jak zdrada partnera, oszustwo w pracy, kradzież), ale każdy Polak może wejść na stronę badania, wypełnić ankietę i dowiedzieć się czegoś o swojej moralności. Zaraz po badaniu otrzyma informację zwrotną na swój temat. W każdej chwili może też przerwać badanie.

Czy wiesz że nie wszyscy z nas mają „podobne z perspektywy moralnej” (spójne) poglądy, emocje i zachowania? Przykładowo, możemy coś ukraść, ale bardzo tego żałować i uważać, że kradzież jest nieakceptowalna, że nie powinno się kraść. Możemy też coś ukraść, odczuwać z tego powodu satysfakcję i uważać, że kradzież jest dozwolona, bo przecież nikogo się mocno nie skrzywdziło. Czy oceniłbyś te osoby jako tak samo moralne?

Analizujemy więc zjawiska tzw. spójności i niespójności moralnej. Badania własne nawiązują do najnowszych badań z psychologii moralności: teorii etyki zachowania (Bazerman, Gino, 2012), podejścia zorientowanego na osobie w badaniu sądów moralnych (Uhlmann, Pizarro, Diermeier, 2015) oraz koncepcji moralnej hipokryzji, etycznego dysonansu, moralnej spójności (Batson, Thompson, Whitney, Strongman, 1999; Barkan, Ayal, Gino, Ariely, 2012; Ballard, 2000).

 

PRZEWIDZIANE DZIAŁANIA

Celem projektu jest dotarcie do jak największej liczby Polaków, zwłaszcza tych, którzy dokonali wykroczeń natury etycznej i chcą się anonimowo z nami podzielić tymi informacjami, wspierając badania naukowe w obszarze psychologii moralności.

Badani Polacy (dorośli, w różnym wieku, o różnym wykształceniu, kobiety i mężczyźni) będą wypełniać szereg narzędzi dotyczących ich poglądów moralnych, odczuwanych emocji oraz zostaną zapytani o zachowania niepożądane społeczne.

Planujemy prowadzić badanie przez okres co najmniej 3 lat.

GŁÓWNE pytanie brzmi

Jakie poglądy moralne oraz odczuwane emocje charakteryzują osoby dokonujące zachowań niepożądanych społecznie?

O projekcie

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki