Inne badania

Nazwa Badania

ROLE OF WRONGDOER’S EMOTIONS & BELIEFS


Opis Badania

In the project, we investigate in a series of studies how information about the emotions of other people and their views influence the assessment of their morality in case of behavior socially recognized as undesirable, such as theft, cheating on a partner, assault, or murder.

The team: Mariola Paruzel-Czachura, Michał Białek, Małgorzata Dobrowolska, Artur Domurat.
Publications: Paruzel-Czachura, Dobrowolska, 2018a; Paruzel-Czachura, Dobrowolska, 2018b; Paruzel-Czachura, 2016.

Mariola Paruzel-Czachura, Michał Białek. Even Murderers Benefit From Expressing Guilt and Deontological Beliefs (manuscript under review).

Mariola Paruzel-Czachura, Artur Domurat. Shades of evil: the moral superadditivity effect in schoolchildren (manuscript under review).

Cel Badania

We study the impact of wrongdoers’ moral beliefs and emotions on their morality judgments. We establish a moral superadditivity effect, whereby jointly signaling socially desirable deontological beliefs (“What I did is unacceptable”) and socially desirable moral emotions (“I feel guilty”) made that participants evaluated such wrongdoer as much less immoral, even in case of murder.

Pozostałe badania:

Nazwa badania:

KIEDY NIE ZALEŻY NAM NA MORALNOŚCI INNYCH

OPIS

W tym projecie szukamy warunków, kiedy nie zależy nam na moralności innych ludzi. Pokazaliśmy, że oceny ekspertów są przede wszystkim […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

WPŁYW ALKOHOLU NA DECYZJE MORALNE

OPIS

Badamy to, jak alkohol wpływa na decyzje moralne, tzn. to czy zwiększa tendencje do utylitaryzmu. Odwołujemy się do klasycznych dylematów […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

RELIGIOSITY AND MORALITY

OPIS

We investigate the relationship between religiosity and utilitarianism. Standing in contrast to the pattern previously found for instrumental harm, we […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY OF SCHOLARS

OPIS

We analyze the subjective publication pressure among scholars and the relation between publication pressure and ethical misconduct in research. We […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORAL FOREIGN LANGUAGE EFFECT

OPIS

We investigated how foreign languages influence moral decisions. We analyzed data in many languages: Polish, English, French, German, and Spanish. […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY AMONG PRISONERS

OPIS

We study our original concept concerning moral paradoxes that affect people convicted of many crimes. The project will result in […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

RELIGIJNOŚĆ A MORALNOŚĆ

OPIS

Badamy związek religijności z utylitaryzmem. Utylitaryści podejmując decyzje moralne mniej patrzą na ogólne zasady etyczne, a bardziej na konsekwencje ich […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ NAUKOWCÓW

OPIS

W projekcie analizujemy subiektywne poczucie presji punktowania wśród pracowników naukowych oraz związek odczuwanej presji z nieetycznymi zachowaniami w nauce. Opublikowaliśmy […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNY EFEKT JĘZYKA OBCEGO

OPIS

W projekcie pytaliśmy o to jak język obcy wpływa na nasze decyzje moralne. Analizowaliśmy dane oceniane w języku polskim, angielskim, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ WŚRÓD WIĘŹNIÓW

OPIS

Badamy oryginalne hipotezy dotyczące moralnych paradoksów w więzieniu wśród osób skazanych za różne przestępstwa. Projekt zaowocuje serią publikacji na temat […]

CZYTAJ WIĘCEJProjekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki