Inne badania

Nazwa Badania

MORALITY AND COMMITTING A CRIME


Opis Badania

We study people in prisons. We want to understand how they make moral decisions and what they think about their morality. We hope our results will help in their rehabilitation. Project in progress.

Publications:

Mariola Paruzel-Czachura, Mateusz Blukacz, Maria Luisa Vecina & Peter K. Jonason (2023) Moral foundations and criminality: comparing community members to prisoners and violent/non-violent offenders. Psychology, Crime & Law. Advanced online publication. https://doi.org/10.1080/1068316X.2023.2246624

Cel Badania

What do people in prisons think about their morality? How do they think about what is right and wrong?

Pozostałe badania:

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ A POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA

OPIS

Badamy osoby przebywające w więzieniach. Chcemy zrozumieć jak podejmują decyzje moralne i co sądzą o swojej moralności. Mamy nadzieję, że […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY AND ALCOHOL

OPIS

We conducted a series of studies. We found that alcohol did not change how people evaluated themselves (their personality, moral […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ A ALKOHOL

OPIS

Przeprowadziliśmy serię kilku badań. Okazało się, że alkohol nie zmieniał tego jak ludzie oceniali siebie (swoją osobowość, tożsamość moralną, agresywność, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ A PSYCHOPATIA

OPIS

W tym projekcie badaliśmy psychopatię i utylitarne oceny moralne. Stosując tradycyjne podejście do oceny moralnej (tj. dylematy wagonika, krzywdę instrumentalną, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY AND PSYCHOPATHY

OPIS

In this project, we studied psychopathy and utilitarian moral judgments. When using the traditional approach to moral judgment (i.e., trolley […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

WIELE SIĘ DZIEJE

OPIS

Aktualnie nasze centrum prowadzi wiele badań naukowych nad ludzką moralnością. Prowadzimy badania nad tym jak dzieci podejmują decyzje dotyczące dyskryminacji […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

A LOT GOING ON

OPIS

Currently, our center is doing a lot of scientific research on human morality. We are studying how children make decisions […]

CZYTAJ WIĘCEJProjekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki