Inne badania

Nazwa Badania

KIEDY NIE ZALEŻY NAM NA MORALNOŚCI INNYCH


Opis Badania

W tym projecie szukamy warunków, kiedy nie zależy nam na moralności innych ludzi. Pokazaliśmy, że oceny ekspertów są przede wszystkim tworzone w oparciu o ich kompetencje, a nie moralność.  Krótko mówiąc, nasz mechanik ma być kompetentny, a nie dobry.

Zespół: Katarzyna Stasiuk, Mariola Paruzel-Czachura, Romuald Polczyk, Józef Maciuszek

Katarzyna Stasiuk, Mariola Paruzel-Czachura, Romuald Polczyk, Józef Maciuszek. Your morality does not matter to me – you are an expert! Global impressions of experts are based mainly on their competence, not morality (w recenzji)

Cel Badania

Czy zawsze zależy nam na tym by inni byli moralni?

Pozostałe badania:

Nazwa badania:

WHEN WE DO NOT CARE ABOUT OTHER’S MORALITY

OPIS

In this project, we look for conditions when we do not care so much about other’s morality. We found that […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

RELIGIOSITY AND MORALITY

OPIS

We investigate the relationship between religiosity and utilitarianism. Standing in contrast to the pattern previously found for instrumental harm, we […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY OF SCHOLARS

OPIS

We analyze the subjective publication pressure among scholars and the relation between publication pressure and ethical misconduct in research. We […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORAL FOREIGN LANGUAGE EFFECT

OPIS

We investigated how foreign languages influence moral decisions. We analyzed data in many languages: Polish, English, French, German, and Spanish. […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY AMONG PRISONERS

OPIS

We study our original concept concerning moral paradoxes that affect people convicted of many crimes. The project will result in […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

ROLE OF WRONGDOER’S EMOTIONS & BELIEFS

OPIS

In the project, we investigate in a series of studies how information about the emotions of other people and their […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

RELIGIJNOŚĆ A MORALNOŚĆ

OPIS

Badamy związek religijności z utylitaryzmem. Utylitaryści podejmując decyzje moralne mniej patrzą na ogólne zasady etyczne, a bardziej na konsekwencje ich […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ NAUKOWCÓW

OPIS

W projekcie analizujemy subiektywne poczucie presji punktowania wśród pracowników naukowych oraz związek odczuwanej presji z nieetycznymi zachowaniami w nauce. Opublikowaliśmy […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNY EFEKT JĘZYKA OBCEGO

OPIS

W projekcie pytaliśmy o to jak język obcy wpływa na nasze decyzje moralne. Analizowaliśmy dane oceniane w języku polskim, angielskim, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ WŚRÓD WIĘŹNIÓW

OPIS

Badamy oryginalne hipotezy dotyczące moralnych paradoksów w więzieniu wśród osób skazanych za różne przestępstwa. Projekt zaowocuje serią publikacji na temat […]

CZYTAJ WIĘCEJProjekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki