Inne badania

Nazwa Badania

MORALITY OF SCHOLARS


Opis Badania

We analyze the subjective publication pressure among scholars and the relation between publication pressure and ethical misconduct in research. We already published one paper (Paruzel-Czachura, Baran, & Spendel, 2020):

The paper reports two studies exploring the relationship between scholars’ self-reported publication pressure and their self-reported scientific misconduct in research. In Study 1 the participants (N = 423) were scholars representing various disciplines from one big university in Poland. In Study 2 the participants (N = 31) were exclusively members of the management, such as dean, director, etc. from the same university. In Study 1 the most common reported form of scientific misconduct was honorary authorship. The majority of researchers (71%) reported that they had not violated ethical standards in the past; 3% admitted to scientific misconduct; 51% reported being were aware of colleagues’ scientific misconduct. A small positive correlation between perceived publication pressure and intention to engage in scientific misconduct in the future was found. In Study 2 more than half of the management (52%) reported being aware of researchers’ dishonest practices, the most frequent one of these being honorary authorship. As many as 71% of the participants report observing publication pressure in their subordinates. The primary conclusions are: (1) most scholars are convinced of their morality and predict that they will behave morally in the future; (2) scientific misconduct, particularly minor offenses such as honorary authorship, is frequently observed both by researchers (particularly in their colleagues) and by their managers; (3) researchers experiencing publication pressure report a willingness to engage in scientific misconduct in the future.

Publication: Mariola Paruzel-Czachura, Lidia Baran, Zbigniew Spendel (2020).

Cel Badania

The project aims to examine the relationship between scholars’ self-reported publication pressure and their self-reported ethical misconduct in research.

Pozostałe badania:

Nazwa badania:

KIEDY NIE ZALEŻY NAM NA MORALNOŚCI INNYCH

OPIS

W tym projecie szukamy warunków, kiedy nie zależy nam na moralności innych ludzi. Pokazaliśmy, że oceny ekspertów są przede wszystkim […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

WPŁYW ALKOHOLU NA DECYZJE MORALNE

OPIS

Badamy to, jak alkohol wpływa na decyzje moralne, tzn. to czy zwiększa tendencje do utylitaryzmu. Odwołujemy się do klasycznych dylematów […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

RELIGIOSITY AND MORALITY

OPIS

We investigate the relationship between religiosity and utilitarianism. Standing in contrast to the pattern previously found for instrumental harm, we […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORAL FOREIGN LANGUAGE EFFECT

OPIS

We investigated how foreign languages influence moral decisions. We analyzed data in many languages: Polish, English, French, German, and Spanish. […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY AMONG PRISONERS

OPIS

We study our original concept concerning moral paradoxes that affect people convicted of many crimes. The project will result in […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

ROLE OF WRONGDOER’S EMOTIONS & BELIEFS

OPIS

In the project, we investigate in a series of studies how information about the emotions of other people and their […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

RELIGIJNOŚĆ A MORALNOŚĆ

OPIS

Badamy związek religijności z utylitaryzmem. Utylitaryści podejmując decyzje moralne mniej patrzą na ogólne zasady etyczne, a bardziej na konsekwencje ich […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ NAUKOWCÓW

OPIS

W projekcie analizujemy subiektywne poczucie presji punktowania wśród pracowników naukowych oraz związek odczuwanej presji z nieetycznymi zachowaniami w nauce. Opublikowaliśmy […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNY EFEKT JĘZYKA OBCEGO

OPIS

W projekcie pytaliśmy o to jak język obcy wpływa na nasze decyzje moralne. Analizowaliśmy dane oceniane w języku polskim, angielskim, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ WŚRÓD WIĘŹNIÓW

OPIS

Badamy oryginalne hipotezy dotyczące moralnych paradoksów w więzieniu wśród osób skazanych za różne przestępstwa. Projekt zaowocuje serią publikacji na temat […]

CZYTAJ WIĘCEJProjekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki