Inne badania

Nazwa Badania

ROLA EMOCJI I POGLĄDÓW SPRAWCY


Opis Badania

W projekcie sprawdzamy w serii badań jak informacja o emocjach innych osób oraz ich poglądach wpływa na ocenę stopnia ich moralności w przypadku dokonania zachowań społecznie uznanych za niepożądane jak m.in. kradzież, zdrada partnera, pobicie, morderstwo.

Zespół: Mariola Paruzel-Czachura, Michał Białek, Małgorzata Dobrowolska, Artur Domurat.
Artykuły: Paruzel-Czachura, Dobrowolska, 2018a; Paruzel-Czachura, Dobrowolska, 2018b; Paruzel-Czachura, 2016.

Mariola Paruzel-Czachura, Michał Białek. Even Murderers Benefit From Expressing Guilt and Deontological Beliefs (w recenzji).

Mariola Paruzel-Czachura, Artur Domurat. Shades of evil: the moral superadditivity effect in schoolchildren (w recenzji).

Cel Badania

Badamy wpływ emocji i poglądów sprawcy na ocenę jego moralności. Odkryliśmy efekt moralnej synergii, który mówi o tym, że jednoczesne sygnalizowanie deontologicznych poglądów ("To co zrobiłem jest nieakceptowalne") oraz pożądanych społecznie emocji ("Czuję się winny") sprawia, że oceniamy sprawcę jako zdecydowanie mniej niemoralnego, nawet jeśli oceniamy morderców.

Pozostałe badania:

Nazwa badania:

KIEDY NIE ZALEŻY NAM NA MORALNOŚCI INNYCH

OPIS

W tym projecie szukamy warunków, kiedy nie zależy nam na moralności innych ludzi. Pokazaliśmy, że oceny ekspertów są przede wszystkim […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

WPŁYW ALKOHOLU NA DECYZJE MORALNE

OPIS

Badamy to, jak alkohol wpływa na decyzje moralne, tzn. to czy zwiększa tendencje do utylitaryzmu. Odwołujemy się do klasycznych dylematów […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

RELIGIOSITY AND MORALITY

OPIS

We investigate the relationship between religiosity and utilitarianism. Standing in contrast to the pattern previously found for instrumental harm, we […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY OF SCHOLARS

OPIS

We analyze the subjective publication pressure among scholars and the relation between publication pressure and ethical misconduct in research. We […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORAL FOREIGN LANGUAGE EFFECT

OPIS

We investigated how foreign languages influence moral decisions. We analyzed data in many languages: Polish, English, French, German, and Spanish. […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY AMONG PRISONERS

OPIS

We study our original concept concerning moral paradoxes that affect people convicted of many crimes. The project will result in […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

ROLE OF WRONGDOER’S EMOTIONS & BELIEFS

OPIS

In the project, we investigate in a series of studies how information about the emotions of other people and their […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

RELIGIJNOŚĆ A MORALNOŚĆ

OPIS

Badamy związek religijności z utylitaryzmem. Utylitaryści podejmując decyzje moralne mniej patrzą na ogólne zasady etyczne, a bardziej na konsekwencje ich […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ NAUKOWCÓW

OPIS

W projekcie analizujemy subiektywne poczucie presji punktowania wśród pracowników naukowych oraz związek odczuwanej presji z nieetycznymi zachowaniami w nauce. Opublikowaliśmy […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNY EFEKT JĘZYKA OBCEGO

OPIS

W projekcie pytaliśmy o to jak język obcy wpływa na nasze decyzje moralne. Analizowaliśmy dane oceniane w języku polskim, angielskim, […]

CZYTAJ WIĘCEJProjekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki