Inne badania

Nazwa Badania

MORALITY AND PSYCHOPATHY


Opis Badania

In this project, we studied psychopathy and utilitarian moral judgments. When using the traditional approach to moral judgment (i.e., trolley dilemmas, instrumental harm, traditional score from the CNI model), we found that higher levels of psychopathic traits were associated with a higher utilitarian tendency. When using the modeling approach, we found that a higher level of psychopathic traits was related to weaker sensitivity to moral norms and less action averse in morally problematic situations. In addition, we found negative associations between impartial beneficence and all psychopathy scores.

Publication: Paruzel-Czachura, M., & Farny, Z. (2023). Psychopathic Traits and Utilitarian Moral Judgment Revisited. Personality & Social Psychology Bulletin, 1461672231169105. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/01461672231169105

Cel Badania

Are psychopaths specific in their moral judgment?

Pozostałe badania:

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ A POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA

OPIS

Badamy osoby przebywające w więzieniach. Chcemy zrozumieć jak podejmują decyzje moralne i co sądzą o swojej moralności. Mamy nadzieję, że […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY AND COMMITTING A CRIME

OPIS

We study people in prisons. We want to understand how they make moral decisions and what they think about their […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY AND ALCOHOL

OPIS

We conducted a series of studies. We found that alcohol did not change how people evaluated themselves (their personality, moral […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ A ALKOHOL

OPIS

Przeprowadziliśmy serię kilku badań. Okazało się, że alkohol nie zmieniał tego jak ludzie oceniali siebie (swoją osobowość, tożsamość moralną, agresywność, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ A PSYCHOPATIA

OPIS

W tym projekcie badaliśmy psychopatię i utylitarne oceny moralne. Stosując tradycyjne podejście do oceny moralnej (tj. dylematy wagonika, krzywdę instrumentalną, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

WIELE SIĘ DZIEJE

OPIS

Aktualnie nasze centrum prowadzi wiele badań naukowych nad ludzką moralnością. Prowadzimy badania nad tym jak dzieci podejmują decyzje dotyczące dyskryminacji […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

A LOT GOING ON

OPIS

Currently, our center is doing a lot of scientific research on human morality. We are studying how children make decisions […]

CZYTAJ WIĘCEJProjekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki