Inne badania

Nazwa Badania

MORALNOŚĆ A PSYCHOPATIA


Opis Badania

W tym projekcie badaliśmy psychopatię i utylitarne oceny moralne. Stosując tradycyjne podejście do oceny moralnej (tj. dylematy wagonika, krzywdę instrumentalną, tradycyjny wynik z modelu CNI), stwierdziliśmy, że wyższy poziom cech psychopatycznych był związany z wyższą tendencją utylitarną. Stosując podejście modelowe, stwierdziliśmy, że wyższy poziom cech psychopatycznych był związany ze słabszą wrażliwością na normy moralne i mniejszą awersją do działania w sytuacjach moralnie problematycznych. Ponadto znaleźliśmy negatywne powiązania między bezstronną dobroczynnością a wszystkimi wynikami psychopatii.

Publikacja: Paruzel-Czachura, M., & Farny, Z. (2023). Psychopathic Traits and Utilitarian Moral Judgment Revisited. Personality & Social Psychology Bulletin, 1461672231169105. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/01461672231169105

 

Cel Badania

Czym psychopaci wyróżniają się w moralnych decyzjach?

Pozostałe badania:

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ A POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA

OPIS

Badamy osoby przebywające w więzieniach. Chcemy zrozumieć jak podejmują decyzje moralne i co sądzą o swojej moralności. Mamy nadzieję, że […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY AND COMMITTING A CRIME

OPIS

We study people in prisons. We want to understand how they make moral decisions and what they think about their […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY AND ALCOHOL

OPIS

We conducted a series of studies. We found that alcohol did not change how people evaluated themselves (their personality, moral […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ A ALKOHOL

OPIS

Przeprowadziliśmy serię kilku badań. Okazało się, że alkohol nie zmieniał tego jak ludzie oceniali siebie (swoją osobowość, tożsamość moralną, agresywność, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY AND PSYCHOPATHY

OPIS

In this project, we studied psychopathy and utilitarian moral judgments. When using the traditional approach to moral judgment (i.e., trolley […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

WIELE SIĘ DZIEJE

OPIS

Aktualnie nasze centrum prowadzi wiele badań naukowych nad ludzką moralnością. Prowadzimy badania nad tym jak dzieci podejmują decyzje dotyczące dyskryminacji […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

A LOT GOING ON

OPIS

Currently, our center is doing a lot of scientific research on human morality. We are studying how children make decisions […]

CZYTAJ WIĘCEJProjekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki