Inne badania

Nazwa Badania

MORALITY AND ALCOHOL


Opis Badania

We conducted a series of studies. We found that alcohol did not change how people evaluated themselves (their personality, moral identity, aggressiveness, and intelligence). Moreover, it also did not change how people made moral decisions. On the other hand, we found that drunk respondents were more likely to have a higher intention to do the wrong thing.

Publications:

Paruzel-Czachura, M., Sorokowska, A., & Reed, A. (2023). Drinking alcohol appears to have no impact on self-perceptions of morality, aggressiveness, or intelligence. Experimental and Clinical Psychopharmacology. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/pha0000666

Paruzel-Czachura, M., Pypno, K. & Sorokowski, P. (2023). Alcohol and morality: one alcoholic drink is enough to make people declare to harm others and behave impurely. Psychopharmacology, 240, 2163–2172. https://doi.org/10.1007/s00213-023-06438-z

Paruzel-Czachura, M., Pypno, K., Everett, J. A. C., Białek, M., & Gawronski, B. (2023). The Drunk Utilitarian Revisited: Does Alcohol Really Increase Utilitarianism in Moral Judgment? Personality and Social Psychology Bulletin, 49, 20-31. https://doi.org/10.1177/01461672211052120

Paruzel-Czachura, M., Sorokowska, A., Bianga, P., & Gosling, S. (2023). A strong alcoholic drink does not influence self-assessments of the big five personality traits. Current Psychology, 42, 29726–29733. https://doi.org/10.1007/s12144-022-04015-9

 


 

Cel Badania

How does alcohol change what we think about ourselves, what we think about moral issues, and does it make us want to do bad things?

Pozostałe badania:

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ A POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA

OPIS

Badamy osoby przebywające w więzieniach. Chcemy zrozumieć jak podejmują decyzje moralne i co sądzą o swojej moralności. Mamy nadzieję, że […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY AND COMMITTING A CRIME

OPIS

We study people in prisons. We want to understand how they make moral decisions and what they think about their […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ A ALKOHOL

OPIS

Przeprowadziliśmy serię kilku badań. Okazało się, że alkohol nie zmieniał tego jak ludzie oceniali siebie (swoją osobowość, tożsamość moralną, agresywność, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ A PSYCHOPATIA

OPIS

W tym projekcie badaliśmy psychopatię i utylitarne oceny moralne. Stosując tradycyjne podejście do oceny moralnej (tj. dylematy wagonika, krzywdę instrumentalną, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY AND PSYCHOPATHY

OPIS

In this project, we studied psychopathy and utilitarian moral judgments. When using the traditional approach to moral judgment (i.e., trolley […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

WIELE SIĘ DZIEJE

OPIS

Aktualnie nasze centrum prowadzi wiele badań naukowych nad ludzką moralnością. Prowadzimy badania nad tym jak dzieci podejmują decyzje dotyczące dyskryminacji […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

A LOT GOING ON

OPIS

Currently, our center is doing a lot of scientific research on human morality. We are studying how children make decisions […]

CZYTAJ WIĘCEJProjekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki