Badanie jest podzielone na trzy części, które poprzedzają pytania wstępne, każda część trwa kilkanaście minut. Każdą część możesz wypełnić osobno w dowolnym czasie, po otrzymaniu indywidualnego kodu.

Badanie

Zapraszamy do udziału w psychologicznym badaniu dotyczącym Twojej moralności. Badanie jest skierowane tylko do osób dorosłych.

Odpowiedzi są anonimowe i dobrowolne, nie prosimy Cię o żadne dane pozwalające zidentyfikować Twoją osobę. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych, a także pomogą w wygenerowaniu psychologicznego opisu Twojej moralności po badaniu.

Prosimy o szczerość. W badaniu nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Pytamy w nim o moralność ludzi, o to, jakie są np. ich poglądy i zachowania, ale nie oceniamy ich pod kątem etyki czy religii. Jesteśmy grupą psychologów naukowców, którzy są niezwykle ciekawi, jacy ludzie są w codziennym życiu. Nie interesuje nas to, jacy być powinni. Nikogo nie oceniamy ani nie krytykujemy.

Niektóre pytania mogą się wydać intymne, dotyczące spraw, o których, być może, nikomu by nie mówiłeś(aś). Dlatego prowadzimy badanie w Internecie, abyś czuł(a) się komfortowo i bezpiecznie. W każdej chwili możesz przerwać badanie i dane nie będą przez nas zapisane.

Najpierw zapytamy Cię o kilka pytań ogólnych (wiek, płeć itp.). Badanie jest podzielone na trzy części, każda część trwa kilkanaście minut. Każdą z nich możesz wypełnić osobno w dowolnym czasie, po otrzymaniu indywidualnego kodu. Zapisz swój kod (np. na kartce lub w pliku Word), musisz go podać przed każdą z trzech części.

Jeśli jesteś gotowy(a), rozpocznij wypełniać pytania poniżej!

Odpowiedz na pytania wstępne i zapisz kod, który otrzymasz. Nie musisz wykorzystywać go od razu. Możesz go użyć w późniejszym czasie, aby wypełnić pozostałe części. Jeżeli wypełnisz wszystkie części od razu, kod nie będzie Ci potrzebny.

Jeśli masz juz kod, wpisz go tutaj, aby przejść dalej:

Pytania wstępne

Wyrażam dobrowolną zgodę na udział w badaniach naukowych, na zasadach przedstawionych mi w powyższej instrukcji. Jestem świadomy, iż wyrażenie zgody wiąże się z analizą moich anonimowych danych do celów naukowych, opisanych na stronie www.mojamoralnosc.pl. Jednocześnie oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią.

1. Płeć (wybierz właściwe):
2. Wpisz wiek (wybierz właściwe): lat(a)
3. Wykształcenie (zaznacz właściwe):
4. Jaki jest twój obecny status zawodowy? (wybierz właściwe opcje, można zaznaczyć ich więcej):
5. Wyobraź sobie drabinę, za pomocą której można opisać pozycję ludzi w Polsce. Na samym szczycie są osoby, które zdobyły najlepszą edukację i najbardziej szanowane miejsca pracy (10). Na samym dole natomiast znajdują się osoby, które są najgorzej wyedukowane, mają najmniej szanowane miejsca pracy lub nie mają jej wcale (0). Im wyżej jesteś na drabinie, tym bliższy jesteś osobom z jej szczytu, im niżej jesteś, tym bardziej podobny jesteś do tych z jej dołu. Gdzie umieściłbyś siebie na tej drabinie w porównaniu do innych ludzi w Polsce (10 to sam szczyt)? Pytamy o Twoją obecną sytuację, o to, jak jest teraz. (wpisz liczbę od 1 do 10):
6. Wyobraź sobie drabinę, za pomocą której można opisać pozycję ludzi w Polsce. Na samym szczycie są osoby, które mają najwięcej pieniędzy. Na samym dole natomiast znajdują się osoby, które mają najmniej pieniędzy. Im wyżej jesteś na drabinie, tym bliższy jesteś osobom z jej szczytu, im niżej jesteś, tym bardziej podobny jesteś do tych z jej dołu. Gdzie umieściłbyś siebie na tej drabinie w porównaniu do innych ludzi w Polsce (10 to sam szczyt)? Pytamy o Twoją obecną sytuację, o to, jak jest teraz. (wpisz liczbę od 1 do 10):
7. W jakiej miejscowości mieszkasz (wybierz wielkość miejscowości):
8. Z jakiej miejscowości pochodzisz? (wybierz wielkość miejscowości z jakiej pochodzisz):
9. Czy posiadasz stałego partnera?
12. Czy posiadasz dzieci?
15. Do jakiej grupy religijnej należysz? Zaznacz lub wpisz inną: inna (wpisz jaka)
16. Jeśli byłeś wychowany w jakiejś grupie religijnej, proszę wskaż, jaka to była religia. Zaznacz lub wpisz inną: inna (wpisz jaka)
17. Czy jesteś osobą religijną?
18. Jak często bierzesz udział w nabożeństwach w kościele, cerkwi lub innym miejscu ważnym dla praktyk religijnych?
19. Czy wziąłbyś udział wyborach parlamentarnych gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę?
21. Proszę wybrać, które określenie na poniższej skali, opisuje charakter Twoich poglądów politycznych, odnoszących się do kwestii gospodarczych, ekonomicznych:
Bardzo
konserwatywne
Trudno
powiedzieć
Bardzo
liberalne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
22. Proszę wybrać, które określenie na poniższej skali, opisuje charakter Twoich poglądów politycznych, odnoszących się do kwestii społecznych, kulturowych:
Bardzo
konserwatywne
Trudno
powiedzieć
Bardzo
liberalne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki