Idea projektu

IDEA MPC

Chociaż osiągnęliśmy już wiele jako ludzkość – nowe technologie niezwykle ułatwiają nam codzienne życie, jednak wciąż zadajemy sobie pytania o moralność ludzi, a także wybranych gatunków zwierząt.

W przypadku ludzi, moralność to nie tylko ich system wartości, to coś innego niż religia czy etyka. Rozumiemy moralność jako połączenie naszych poglądów, emocji oraz czynów. Moralność to to co robimy, co myślimy i co czujemy.

Dr Paruzel-Czachura, prof. UŚ, postanowiła zebrać grupę naukowców interesujących się moralnością i zaprosić ich do współtworzenia Centrum Psychologii Moralności (Moral Psychology Center). W ramach Centrum prowadzone są badania naukowe nad moralnością człowieka z perspektywy psychologicznej.

Współpracujemy też ze światowej sławy psychologiem prof. Philipem Zimbardo w ramach Projektu Bohaterskiej Wyobraźni (Heroic Imagination Project), którego liderem w Polsce jest prof. dr hab. Agnieszka Wilczyńska. Szkolimy polskich nauczycieli jak pracować z osobami w różnym wieku, zwłaszcza z dziećmi, nad ich moralnością, na przykład uczymy o efekcie gapia, o nastawieniu rozwojowym, o stereotypach i autostereotypach.

warte zbadania

Zjawisko ludzkiej moralności jest jednym z najciekawszych problemów jaki naukowcy (nie tylko psycholodzy) mogą badać.


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki