O centrum

JAKIE ZADAJEMY PYTANIA?

  • Jakie czynniki wpływają na ocenę stopnia moralności innych ludzi?
  • Jak poglądy i emocje innych osób modyfikują naszą ocenę ich moralności?
  • Czy język obcy w którym dokonujemy moralnych decyzji ma związek z naszymi sądami moralnymi?
  • Jak postrzegamy swoją własną moralność?
  • Jakie mechanizmy obronne stosujemy, by myśleć o sobie dobrze, nawet jeśli przebywamy w więzieniu za poważne przestępstwo?
  • Czy podobne efekty zachodzą u dzieci?
  • Kiedy zmienia się nasze myślenie moralne (np. czy zmienia się po wypiciu alkoholu, kiedy nasze procesy poznawcze słabną?)

Jesteśmy grupą naukowców zainteresowanych badaniem moralności z perspektywy psychologicznej i filozoficznej. Obserwujemy zachowania ludzi, pytamy ich o poglądy natury moralnej (na przykład system wartości, sądy moralne) oraz o odczuwane emocje. Nie oceniamy czy nasze osoby badane są moralne czy nie, gdyż psychologia moralności jest nauką opisową, a nie normatywną. Bada „jak jest”, ale nie mówi o tym „jak być powinno”.

założenie centrum

Centrum Psychologii Moralności (ang. Moral Psychology Center) działa od 2018 roku jako zespół badawczy kierowany przez dr Mariolę Paruzel-Czachurę, prof. UŚ.


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki