O projekcie

KRÓTKI OPIS BADAŃ

W projekcie przyglądamy się temu, jak ludzie postrzegają swoją własną moralność. Prowadzimy badanie drogą internetową, aby zapewnić pełną anonimowość i poufność danych. Badanie jest dobrowolne, zapraszamy do niego każdą osobę, która ukończyła 18 rok życia.

Co robimy? Pytamy anonimowe osoby o ich zachowania natury etycznej, a także o ich poglądy i emocje moralne. Interesują nas zwłaszcza nieetyczne zachowania badanych (jak zdrada partnera, oszustwo w pracy, kradzież), ale każdy Polak może wejść na stronę badania, wypełnić ankietę i dowiedzieć się czegoś o swojej moralności. Zaraz po badaniu otrzyma informację zwrotną na swój temat. W każdej chwili może też przerwać badanie.

 

PRZEWIDZIANE DZIAŁANIA

Celem projektu jest dotarcie do jak największej liczby Polaków, zwłaszcza tych, którzy dokonali wykroczeń natury etycznej i chcą się anonimowo z nami podzielić tymi informacjami, wspierając badania naukowe w obszarze psychologii moralności.

Badani Polacy (dorośli, w różnym wieku, o różnym wykształceniu, kobiety i mężczyźni) będą wypełniać szereg narzędzi dotyczących ich poglądów moralnych, odczuwanych emocji oraz zostaną zapytani o zachowania niepożądane społeczne.

Planujemy prowadzić badanie przez okres co najmniej 3 lat. [update: badanie zakończone, ale wciąż możesz wziąć udział w ankiecie! i zobaczyć swoje wyniki 😉 ]

GŁÓWNE pytanie brzmi

Jakie poglądy moralne oraz odczuwane emocje charakteryzują osoby dokonujące zachowań niepożądanych społecznie?

O projekcie

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki