Inne badania

Nazwa Badania

WIELE SIĘ DZIEJE


Opis Badania

Aktualnie nasze centrum prowadzi wiele badań naukowych nad ludzką moralnością. Prowadzimy badania nad tym jak dzieci podejmują decyzje dotyczące dyskryminacji gatunkowej, czy jak podejmują decyzje o sprawcy w zależności od informacji o tym co sprawca myśli i czuje. Ponadto, badamy moralny efekt języka obcego, moralny konformizm, związki między wartościami moralnymi a estetycznymi (w tym to jak atrakcyjność lub wiek twarzy wpływa na myślenie o moralności drugiej osoby), jak kobiety i mężczyźni postrzegają swoją moralność (prowadzimy badanie w ponad 60 krajach!), jak ludzie w plemionach tradycyjnych różnią się od moralności ludzi w krajach uprzemysłowionych, jak medytacja i uważność zmieniają nasze myślenie moralne, nieetyczne zachowania Polskich naukowców, efekt spójności skruchy, poglądy na aborcje i ich związek z moralnymi fundamentami, percepcję ekspertów pod kątem ich moralności i kompetencji, czy słuchanie piosenki może zmienić nasze decyzje moralne, jak osoby w spektrum autyzmu podejmują decyzje moralne i wiele innych.  Aby być na bieżąco z naszymi publikacjami najlepiej zerkać na stronę: ‪Mariola Paruzel-Czachura‬ – ‪Google Scholar‬

Cel Badania

Mamy dużo różnych projektów :)

Pozostałe badania:

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ A POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA

OPIS

Badamy osoby przebywające w więzieniach. Chcemy zrozumieć jak podejmują decyzje moralne i co sądzą o swojej moralności. Mamy nadzieję, że […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY AND COMMITTING A CRIME

OPIS

We study people in prisons. We want to understand how they make moral decisions and what they think about their […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY AND ALCOHOL

OPIS

We conducted a series of studies. We found that alcohol did not change how people evaluated themselves (their personality, moral […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ A ALKOHOL

OPIS

Przeprowadziliśmy serię kilku badań. Okazało się, że alkohol nie zmieniał tego jak ludzie oceniali siebie (swoją osobowość, tożsamość moralną, agresywność, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ A PSYCHOPATIA

OPIS

W tym projekcie badaliśmy psychopatię i utylitarne oceny moralne. Stosując tradycyjne podejście do oceny moralnej (tj. dylematy wagonika, krzywdę instrumentalną, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY AND PSYCHOPATHY

OPIS

In this project, we studied psychopathy and utilitarian moral judgments. When using the traditional approach to moral judgment (i.e., trolley […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

A LOT GOING ON

OPIS

Currently, our center is doing a lot of scientific research on human morality. We are studying how children make decisions […]

CZYTAJ WIĘCEJProjekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki