JAKA JEST TWOJA MORALNOŚĆ?

weź udział w badaniu naukowym
i otrzymaj odpowiedź

Weź udział w badaniu

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE

Niniejszy projekt pt. „Moralna spójność: związek między zachowaniami ludzi a ich moralnymi poglądami i emocjami – badania pilotażowe” jest realizowany w ramach grantu naukowego MINIATURA 1 (Narodowe Centrum Nauki), którego kierownikiem jest dr Paruzel-Czachura.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kilka słów O AUTORCE

Dr Paruzel-Czachura jest absolwentką psychologii i filozofii. Specjalizuje się w psychologii moralności oraz filozofii eksperymentalnej. Jest autorką ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych. Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz realizuje badania naukowe.

CZYTAJ WIĘCEJ

OBEJRZYJ FILM IDEA PROJEKTU

Przejdź

MOI WSPÓŁPRACOWNICY

CZYTAJ WIĘCEJ

KILKA SŁÓW O CENTRUM

CZYTAJ WIĘCEJ

Weź udział w badaniu

Weź udział w badaniu

Inne badania

Nazwa badania:

ROLA EMOCJI I POGLĄDÓW SPRAWCY

OPIS

W projekcie sprawdzamy w serii badań jak informacja o emocjach innych osób oraz ich poglądach wpływa na ocenę stopnia ich […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

WHEN WE DO NOT CARE ABOUT OTHER’S MORALITY

OPIS

In this project, we look for conditions when we do not care so much about other’s morality. We found that […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

PSYCHOPATHY AND MORAL DECISIONS

OPIS

In this project, we study clinical psychopathy and moral judgments. We finished data collection! Team: Mariola Paruzel-Czachura, Zuzanna Farny, Dillon […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

PSYCHOPATIA A MORALNE DECYZJE

OPIS

W projekcie badamy jak kliniczni psychopaci podejmują decyzje moralne. Dane zebranie, czas na liczenie! Zespół: Mariola Paruzel-Czachura, Zuzanna Farny, Dillon […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

OCENA SIEBIE POD WPŁYWEM ALKOHOLU

OPIS

Czy mocy drink alkoholowy może wpłynąć na to jak widzimy swoją osobowość i moralność? Przeprowadziliśmy duże badanie eksperymentalne by odpowiedzieć […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

THE EFFECTS OF ALCOHOL ON SELF-EVALUATIONS

OPIS

Can Strong Alcoholic Drinks Affect the Self-Assessments of Personality Traits and Moral Identity? We run a well-powered lab study to […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

THE EFFECTS OF ALCOHOL ON MORAL JUDGMENTS

OPIS

We investigate moral decision-making under the influence of alcohol. We use standard sacrificial “trolley” moral dilemmas (the footbridge case and […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

WPŁYW ALKOHOLU NA DECYZJE MORALNE

OPIS

Badamy to, jak alkohol wpływa na decyzje moralne, tzn. to czy zwiększa tendencje do utylitaryzmu. Odwołujemy się do klasycznych dylematów […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

RELIGIOSITY AND MORALITY

OPIS

We investigate the relationship between religiosity and utilitarianism. Standing in contrast to the pattern previously found for instrumental harm, we […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY OF SCHOLARS

OPIS

We analyze the subjective publication pressure among scholars and the relation between publication pressure and ethical misconduct in research. We […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORAL FOREIGN LANGUAGE EFFECT

OPIS

We investigated how foreign languages influence moral decisions. We analyzed data in many languages: Polish, English, French, German, and Spanish. […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALITY AMONG PRISONERS

OPIS

We study our original concept concerning moral paradoxes that affect people convicted of many crimes. The project will result in […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

ROLE OF WRONGDOER’S EMOTIONS & BELIEFS

OPIS

In the project, we investigate in a series of studies how information about the emotions of other people and their […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

RELIGIJNOŚĆ A MORALNOŚĆ

OPIS

Badamy związek religijności z utylitaryzmem. Utylitaryści podejmując decyzje moralne mniej patrzą na ogólne zasady etyczne, a bardziej na konsekwencje ich […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ NAUKOWCÓW

OPIS

W projekcie analizujemy subiektywne poczucie presji punktowania wśród pracowników naukowych oraz związek odczuwanej presji z nieetycznymi zachowaniami w nauce. Opublikowaliśmy […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNY EFEKT JĘZYKA OBCEGO

OPIS

W projekcie pytaliśmy o to jak język obcy wpływa na nasze decyzje moralne. Analizowaliśmy dane oceniane w języku polskim, angielskim, […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

MORALNOŚĆ WŚRÓD WIĘŹNIÓW

OPIS

Badamy oryginalne hipotezy dotyczące moralnych paradoksów w więzieniu wśród osób skazanych za różne przestępstwa. Projekt zaowocuje serią publikacji na temat […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Nazwa badania:

KIEDY NIE ZALEŻY NAM NA MORALNOŚCI INNYCH

OPIS

W tym projecie szukamy warunków, kiedy nie zależy nam na moralności innych ludzi. Pokazaliśmy, że oceny ekspertów są przede wszystkim […]

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Moral Psychology Center

kontakt@mojamoralnosc.pl

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura 1, numer: 2017/01/X/HS6/01332.

Project financed by National Science Center, Poland, Miniatura 1, number: 2017/01/X/HS6/01332.

Narodowe Centrum Nauki